Created At

Jan 27, 2022

Last Update

Jan 30, 2022

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

2262

Download

64

Type Quick App

 Version / wersja 1.2 (2022.01.27)

Compatibility:

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite
 • FIBARO Yubii Home
 • SmogTok air sensor (all models)

Kompatybilność:

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrala FIBARO Yubii Home
 • Sensory powietrza SmogTok  (wszystkie modele), więcej na smogtok.com

Functions:

 • Access to all measurements provided by the sensor
 • PM1.0, PM2.5, PM10 particulate matters
 • Temperature, Humidity, Air Pressure readings (depends on sensor version)
 • Each parameter is represented as separated sensor in FIBARO, so has change history and can be easily used in scenes
 • Configuration for own SmogTok sensor or any sensor available in the net.
 • Direct link to charts and statistics shown inside FIBARO mobile app.

Funkcje:

 • Odczyt wszystkich parametrów pomiarowych czujnika
 • Pomiary pyłów PM1.0, PM2.5, PM10 z informacją o tendencji zmian.
 • Pomiary temperatury, wilgotności, ciśnienia (w zależności od wersji czujnika)
 • Każdy parametr dostępny jako osobny sensor w systemie FIBARO,z historią zmian i możliwością użycia w scenach
 • Odczyty z własnego lub dowolnego czujnika SmogTok dostępnego w sieci
 • Link do wykresów i statystyk otwierany w aplikacji mobilnej FIBARO.

Settings:

 • ID of SmogTok sensor shall be entered at Variables tab of the QuickApp. ID can be obtained from URL of sensor (probeId value), found for example via map od sensors at https://smogtok.com/map
 • Provided icons shall be uploaded to the QuickApp and their IDs shall be entered into LUA code of the QuickApp according to description (all at initial part of code). Icon for Air Pressure sensor can be added in standard way.
 • Devices names as initially in Polish. Send request to author for other versions. SmogTok sensors are initially available in Poland only.

Konfiguracja:

 • W zmiennych urządzenia QuckApp (zakładka Zmienne) należy wprowadzić ID sensora SmogTok. ID można odczytać z adresu URL sensora (wartość probeId) wyszukanego np. przez mapę na stronie https://smogtok.com/map
 • Dostarczone ikony należy dodać po kolei do urządzenia QuickApp, następnie w kodzie LUA, w początkowej części należy uzupełnić kody ID dodanych ikon, zgodnie z opisem w kodzie. Dla czujnika ciśnienia można ikonę dodać z pliku w standardowy sposób.

ZIP file for download:

 • fqa QuickApp file to import to your FIBARO Home Center (Settings / Devices Add/Other Device/Upload File)
 • PNG icons (9pcs)

Plik ZIP do pobrania:

 • Plik urządzenia QuickApp (fqa) do zaimportowania do centrali FIBARO (Konfiguracja/Urządzenia, Dodaj/Inne/Wgraj z pliku).
 • Pliki ikon PNG (9szt)