Created At

Apr 24, 2024

Last Update

May 22, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

266

Download

12

Type Quick App

Version/wersja 1.1 (2024.04.24)

ENG: Waveshare Relay modules integration with Home Center 3 series and Yubii Home hubs, via the Modbus protocol.

PL: Integracja modułów przekaźnikowych Waveshare Relay z centralami Home Center serii 3 oraz Yubii Home, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

⬇️ Przewiń w dół do wersji polskiej ⬇️

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 60 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 74 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501
More at www.hdev.pl/en 

Compatibility

How it works

The solution is based on Modbus TCP communication protocol. Waveshare Relay modules, with one exception, support  Modbus RTU (via RS485 port, 2-wires connection) and can be connected only via a Modbus RTU-TCP gateway (hardware converter).
The Waveshare 8ch POE ETH Relay module is the only one with a LAN port and support for Modbus TCP protocol - it will communicate with Fibaro and Yubii hubs without additional gateways or converters.

For Modbus RTU integration following gateways were tested and works fine:

 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B), RS232/485 TO WIFI ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)

NOTE: the PUSR gateways we tested did not work properly with Waveshare Relay modules. Meanwhile, Waveshare announced new software for their modules (v2.0) with improved Modbus compatibility. The relay modules we tested, currently available on the market, had software v1.0. So just in case, we recommend Waveshare gateways for connecting Waveshare Relay modules.

Waveshare Relay integration is available as developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version.
For direct connection with the Waveshare 8ch POE ETH Relay module (via Modbus TCP), it is recommended to use the compact version.

Functions and features

 • Monitoring the status of each relay output (a separate switch device is added to the FIBARO system for each output)
 • Turn ON all and Turn OFF all options
 • Presentation of the status of all inputs and outputs in the QuickApp UI

For Waveshare 8ch Relay (D) module with digital inputs:

 • Handling of inputs status (separate binary sensor devices are added to the system for each input)
 • Option to define the operating mode of each input-output pair (independent operation, full join of the input and output state, and input trigger mode)

More information about available options and configuration of all devices can be found in the document available for download below.

Attached ZIP file for download

 • fqax Waveshare Relay Modbus DEMO QuickApp file 
 • QuickApp installation and configuration guide
 • Modbus_Set_Params.fqax QuickApp file – allows to set Modbus address (ID) and baud rate for Modbus RTU connections.
 • Modbus_Gateway_Finder.fqax QuickApp file – searches for PUSR, Waveshare and Elfin Modbus gateways in the local network.

The QuickApp is a demo version that works for 7 days after installing, with limit for 2024 year only.
Fqax file shall be imported to your Home Center / Yubii Home hub at administration panel (accessed via Web browser): menu Settings, section Devices, button Add, tab Other Device, command Upload File.
NOTE: At the time of QuickApp installation, the HomeCenter hub must be registered on the owner's FibaroID account and must be connected to the Internet (this is a general requirement for the installation of encrypted QuickApps).

WERSJA POLSKA

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zablokowanej do używania na pojedynczej centralce Home Center o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 299pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501
Więcej na www.hdev.pl 

Kompatybilność

Jak to działa

Rozwiązanie bazuje na protokole Modbus TCP i komunikuje się ze integrowanym urządzeniem za pośrednictwem dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP. Moduły Waveshare Relay, poza jednym wyjątkiem, obsługują protokół Modbus tylko w wersji RTU, poprzez port szeregowy RS485 (połączenie kablem 2-żyłowym).
Moduł Waveshare 8ch POE ETH Relay jako jedyny posiada port LAN i obsługuje protokół Modbus TCP - będzie komunikował się z centralami Fibaro i Yubii bez dodatkowych bramek czy konwerterów.

Dla Modbus RTU Integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:

UWAGA: testowane przez nas bramki marki PUSR nie działały poprawnie z modułami Waveshare Relay. Waveshare zapowiada nowe oprogramowanie dla swoich modułów (v2.0) z poprawioną zgodnością ze standardem Modbus. Testowane przez nas moduły dostępne obecnie na rynku miały oprogramowanie v1.0. Na wszelki wypadek, do podłączania modułów zalecamy bramki marki Waveshare.

Integracja modułów Waveshare Relay jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a, oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.
Dla połączenia bezpośredniego  modułem Waveshare 8ch POE ETH Relay (przez Modbus TCP) zalecane jest użycie wersji kompaktowej.

Obsługiwane funkcje

 • Kontrola stanu każdego wyjścia przekaźnikowego (dla każdego wyjścia dodawane jest do systemu osobne urządzenie typu przełącznik)
 • Opcja Włącz wszystko i Wyłącz wszystko
 • Prezentacja stanu wszystkich wejść i wyjść w widoku QuickAppa

Dla modułu Waveshare 8ch Relay (D) z wejściami cyfrowymi

 • Obsługa stanu wejść (dla każdego wejścia dodawanie jest do systemu osobne urządzenie typu sensor binarny)
 • Możliwość zdefiniowana trybu działania każdej pary wejście-wyjście (działanie niezależne, pełna zgodność stanu wyjścia z wejściem, impuls na wejściu zmienia stan wyjścia)

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • plik fqax Waveshare Relay Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa
 • QuickApp Modbus_Set_Params.fqax – pozwala ustawić adres Modbus (ID) oraz prędkość transmisji dla połączeń Modbus RTU (wersja angielska)
 • QuickApp Modbus_Gateway_Finder.fqax – wyszukuje w sieci lokalnej podłączone bramki Modbus marek PUSR, Waveshare i Elfin (wersja angielska)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center / Yubii Home przez panel administratora (w przeglądarce WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.
UWAGA: W momencie instalacji QuickApp-a centralka HomeCenter musi być zarejestrowanych na koncie FibaroID właściciela i musi mieć łączność z internetem (to ogólny wymóg na instalację szyfrowanych QuickApp-ów).

 

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback