Created At

May 13, 2019

Last Update

May 17, 2019

Platforms

HC 2

Views

3652

Download

186

Type Scene

Opis po polsku poniżej / Polish version below 

EN:

Prerequisites

• FIBARO Home Center 2

• FIBARO Walli

• FIBARO Single Switch/Double Switch

• FIBARO Wall Plug

• FAKRO roof window

• YALE door lock

• SATEL alarm panel

 

Creating ’Vocation’ scene

Steps

• Connect to FIBARO Home Center web interface

• Navigate to ’Scenes’

• Choose ’Add scene in LUA’

• Using General tab name the scene i.e. Holidays, and set the parameter ‘Run

scene’ to Manual.

• Paste code from attachment to edit box in Advanced tab – Vacation.lua

• Change sample devices IDs:

»» in the 8th line: tv = {9, 13} to IDs of the devices that you want to turn off,

for example, a TV set, an iron, or a boiler

»» in the 9th line: roof_window = {10, 11} with the IDs of the devices that

you want to close

• In the 10th line, using variable time_to_arm, set the delay (seconds) after

which the alarm will be armed. This prevents false alarms caused shortly after

the arming.

• The scene is ready. When activated it will turn off and close indicated devices,

and arm the configured sensors and alarm (if configured properly).

 

PL:

Wymagania początkowe

• FIBARO Home Center 2

• FIBARO Walli

• FIBARO Single Switch/Double Switch

• FIBARO Wall Plug

• Okno dachowe FAKRO

• Zamek YALE

 

• Panel alarmu SATEL

 

Kroki konfiguracji

Tworzenie sceny „Wakacje”

Połącz się z interfejsem zarządzania FIBARO Home Center

• Przejdź do zakładki „Sceny”

• Wybierz opcję „Dodaj scenę opartą o język lua”

• Będąc w zakładce “Ogólne” ustaw nazwę sceny na np. „Wakacje” i ustaw

parametr „Uruchomienie sceny” na „Manualnie”.

• Wklej załączony kod w polu edycji w zakładce „Zaawansowane” – Vacation.lua

• W kodzie zmień identyfikatory urządzeń:

»» w 8. linii: tv = {9, 13} na ID urządzeń, które chcesz wyłączyć, np. telewizor,

żelazko, bojler

»» w 9. linii: roof_window = {10, 11} na ID urządzeń, które chcesz zamknąć,

np. brama garażowa, okna z siłownikami elektrycznymi

• W 10. linii, używając zmiennej time_to_arm, ustaw czas (w sekundach) po

którym nastąpi uzbrojenie alarmu. Czas ten pozwoli uniknąć przypadkowych

naruszeń bezpośrednio po uzbrojeniu.

 

• Scena gotowa. Uruchomienie sceny wyłączy i zamknie wskazane urządzenia, i uzbroi czujniki i alarm (jeśli skonfigurowany poprawnie).

1 Comment,  Want to add comment please login
Ad32943c1a9054e4fa1b865bbaf9d613

What is missing for a real vacation scene is a presence simulation.

Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback