Created At

Apr 24, 2024

Last Update

Apr 24, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

119

Download

2

Type Quick App

Version/wersja 1.1 (2024.04.24)

PL: Integracja rekuperatorów THESSLAGREEN z centralami Home Center serii 3 i centralami Yubii, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

ENG: THESSLAGREEN heat recovery ventilation (HRV) integration with Home Center 3 series and Yubii hubs, via the Modbus protocol.

⬇️ Scroll down for English ⬇️

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zablokowanej do używania na pojedynczej centralce Home Center o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 499pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501.

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrala Nice Yubii Home (PRO) i zgodne
 • Oprogramowanie centrali FIBARO/Nice: 5.150 lub nowsze
 • Rekuperator THESSLAGREEN AirPack4, AirPack Home lub  AirPack f
 • Sprzętowa bramka Modbus RTU-TCP Gateway (należy kupić i zainstalować samodzielnie)

Więcej o rekuperatorach THESSLAGREEN na: https://thesslagreen.com/products/rekuperatory/ 

Jak to działa

Rozwiązanie bazuje na protokole Modbus TCP i komunikuje się z integrowanym urządzeniem za pośrednictwem dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP. Rekuperatory THESSLAGREEN obsługują protokół Modbus tylko w wersji RTU, poprzez port szeregowy RS485 (połączenie kablem 2-żyłowym).

Integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com), 
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B), RS232/485 TO WIFI ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Powinna zadziałać również z innymi bramkami o tej samej funkcjonalności.

Integracja rekuperacji THESSLAGREEN jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a, oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.

Obsługiwane funkcje

 • Dane temperatury na wentylatorze wyrzutni i nawiewu
 • Dane przepływu powietrza na wentylatorze wyrzutni i nawiewu
 • Temperatura czerpni (temperatura zewnętrzna) 
 • Temperatura wywiewu (temperatura wewnętrzna)
 • Sterowanie trybem pracy (Nieobecność, bieg 1-3, tryb wietrzenia przez okna, kominek, Standby)
 • Sterowanie trybem odzysku ciepła (ON/Auto)
 • Sterowanie czasowym trybem wietrzenia w zakresie 1-45min
 • Informacja o terminie wymiany filtra, sygnalizacja konieczności wymiany
 • Informacja o błędach: sygnalizacja, kod i opis 

Wszystkie dostępne nastawy mogą być ustawiane ręcznie lub automatycznie w scenach blokowych.

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • Plik fqax ThesslaGreen Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa (PL, ENG)
 • Instrukcja konfiguracji bramek Modbus marki PUSR (ENG)
 • QuickApp Modbus_Gateway_Finder.fqax – wyszukuje w sieci lokalnej podłączone bramki Modbus marek PUSR, Waveshare i Elfin.
 • Ikona dla ostrzeżeń o błędach (2 pliki dla stanu ON i OFF)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center / Yubii Home przez panel administratora (w przeglądarce WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.
UWAGA: W momencie instalacji QuickApp-a centralka HomeCenter musi być zarejestrowanych na koncie FibaroID właściciela i musi mieć łączność z internetem (to ogólny wymóg na instalację szyfrowanych QuickApp-ów).

ENGLISH VERSION

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 100 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 123 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501  

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite 
 • Nice Yubii Home (PRO) and compatible
 • FIBARO/Nice firmware version: 5.150, or newer
 • THESSLAGREEN AirPack4, AirPack Home or  AirPack f HRV device
 • Modbus RTU-TCP gateway (you need to buy and install it yourself)

More about THESSLAGREEN devices [PL] at: https://thesslagreen.com/products/rekuperatory/ 

How it works

The solution is based on Modbus TCP communication protocol and connects THESSLAGREEN devices via a Modbus RTU-TCP gateway (hardware converter). THESSLAGREEN devices support only Modbus RTU (via RS485 port, 2-wires connection) only.

Following Modbus RTU-TCP gateways were tested and works fine:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com)
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B), RS232/485 TO WIFI ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Other gateways with same functions shall also work.

THESSLAGREEN heat recovery integration is available as developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version.

Supported functions

 • Monitors temperature air flow at exhaust and supply fan
 • Monitors outdoor air temperature
 • Monitors return (dwelling) temperature 
 • Control of operating mode (Away, Speed 1-3, Windows, Fireplace, Standby)
 • Control heat recovery mode (ON/Auto)
 • Airing mode with 1-45 minutes timer
 • Information about filter replacement dates
 • Alarms and warnings: signal, code and description

ll the activation/settings can be done manually or via block scenes.