Created At

Jan 14, 2019

Last Update

Jul 15, 2021

Platforms

HC 2, HC 3

Views

2573

Download

51

FUNKCJE:

 • zmiana wydajności wentylatorów (zmiana poziomu wentylacji w zakresie od 0 do 4),
 • wyłączenie i załączenie wentylatora nawiewu,
 • załączenie wietrzenia (maksymalna wydajność wentylatorów przez 15 minut),
 • załączenie i wyłączenie odzysku ciepła (zmiana stanu bypassu),
 • sygnalizacja stanu filtrów,
 • sygnalizacja stanów alarmowych.

WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI Z SERII:

 • PRO-VENT MISTRAL PRO
 • PRO-VENT MISTRAL SLIM.

* urządzenie musi być zamówione ze sterownikiem RC6 SMART HOME i wyposażone w układ kontroli ciśnienia.

INSTALACJA:

 • podłączenie modułu RGBW Controller do centrali wentylacyjnej,
 • konfiguracja modułu RGBW Controller w interfejsie FIBARO,
 • import urządzenia wirtualnego „Rekuperator_Mistral.vfib”,
 • konfiguracja ikon i parametrów urządzenia wirtualnego
 • opcjonalnie: zaprogramowanie własnych scen.

Do pobrania jest pełna instrukcja instalacji wraz ze zrzutami ekranu.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ:

WIDOK URZĄDZENIA WIRTUALNEGO:

PRZYKŁAD PROGRAMOWANIA SCEN (ZAŁĄCZENIE BIEGU 1.):

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ: www.pro-vent.pl

-------------------------------------------------------

FOR ENGLISH USERS

FUNCTIONS:

 • change of the efficiency of the fans (change of the ventilation level in range from 0 to 4),
 • switching off and switching on the supply air fan,
 • switching on the airing (maximum fans efficiency for 15 minutes),
 • switching on and switching off heat recovery (change of bypass state),
 • indication of the condition of filters,
 • indication of alarm states

COOPERATION WITH DEVICES:

 • PRO-VENT MISTRAL PRO,
 • PRO-VENT MISTRAL SLIM.

* the device must be ordered with RC6 SMART HOME controller and pressure control system.

INSTALLATION:

 • connect the RGBW Controller module to the air handling unit,
 • configure the RGBW Controller module in the FIBARO interface,
 • import the virtual device Rekuperator_Mistral.vfib”,
 • configure virtual device icons and parameters,
 • optional: develop your own scenes.

Full installation instruction with screenshots is available for download.

WIRING DIAGRAM:

VIRTUAL DEVICE SCREENSHOT:

EXAMPLE OF SCENE PROGRAMMING (SWITCHING ON 1st GEAR):

CHECK OUT OUR WEBSITE: www.pro-vent.pl

2 Comments,  Want to add comment please login
352c0143b67f8e7eba4925b6e1e129b8

http://www.pro-vent.pl/pliki/pobieranie/rekuperator-mistral-fibaro.zip

Fb444e6ec6d61fad1f911a59bd59e6a9

Na Waszej stronie nie ma pliku ZIP!!

Load more comments