Created At

Jul 29, 2019

Last Update

Aug 01, 2019

Platforms

HC 2

Views

2696

Download

94

Type Scene

Prerequisites

•FIBARO Home Center 2

•FIBARO Swipe

•Electric fireplace (with FIBARO Switch)

•Sound system (e.g. Yamaha Amplituner) controlled with a Virtual Device

•2 x FIBARO RGBW Controller

Steps

Creating ’Mood’ scene

•Connect to FIBARO Home Center web interface

•Navigate to ’Scenes’

•Choose ’Add scene in LUA’

•In the General tab, name the scene, i.e. Mood.

•Paste the code from the attachment to the edit box in the Advanced tab (Mood.lua)

•Change triggering settings:

»»Under %%events replace 1000 in 1000 CentralSceneEvent trigger with the ID of the Swipe.

»»in the 9th line: startSceneID = 1 to Swipe action that will start the scene (up - 1, down - 2, left - 3, right - 4),

»»in the 11th line: stopSceneID = 2 to Swipe action that will stop the scene (up - 1, down - 2, left - 3, right - 4),

•Change device IDs:

»»in the 13th line: firePlaceID = 50 with the ID of the Switch turning on/off the fireplace,

»»in the 15th line: rgbwStairsID = 100 with the ID of the RGBW Controller under stairs,

»»in the 17th line: rgbwSofa = 150 with the ID of the RGBW Controller under sofa,

•Change additional settings:

»»in the 19th line: rgbwStairsDuration = 5 with duration of light under the stairs (in minutes),

»»in the 21st line: rgbwSofaProgram = 1 with RGBW Controller program ID that should run under the sofa,

•Change sound system settings:

»»in the 23th line: soundSystemVdID = 200 with the ID of the Virtual Device that integrates the sound system,

»»in the 25th line: soundSystemOnButton = 1 with the Virtual Device button ID that turns the sound system on,

»»in the 27th line: soundSystemOffButton = 2 with the Virtual Device button ID that turns the sound system off,

»»in the 29th line: soundSystemPlayButton = 3 with the Virtual Device button ID that starts the playback,

»»in the 31st line: soundSystemStopButton = 5 with the Virtual Device button ID that stops the playback.

--------------------------------------------------------------

 

Wymagania początkowe

•FIBARO Home Center 2

•FIBARO Swipe

•Kominek elektryczny (podłączony do FIBARO Switcha)

•System audio (np. Yamaha Amplituner) sterowany za pomocą Urządzenia Wirtualnego

•2 x FIBARO RGBW Controller

 

Kroki konfiguracji

Tworzenie sceny „Nastrój”

Połącz się z interfejsem zarządzania FIBARO Home Center.

Przejdź do zakładki „Scena”.

•Wybierz opcję „Dodaj scenę opartą o język Lua”.

•Będąc w zakładce „Ogólne”, ustaw nazwę sceny na np. „Nastrój”.

•Wklej załączony kod w polu edycji w zakładce „Zaawansowane” – Mood.lua

•Dostosuj ustawienia wyzwalania:

»»Pod linią %%events zastąp wartość „1000” w linii 1000 CentralSceneEvent wpisując ID urządzenia Swipe.

»»w 9. linii: startSceneID = 1 zmień na gest Swipe’a, który wywoła akcję (w górę - 1, w dół - 2, w lewo - 3, w prawo - 4),

»»w 11. linii: stopSceneID = 2 zmień na gest Swipe’a, który zatrzyma akcję (w górę - 1, w dół - 2, w lewo - 3, w prawo - 4),

•Zmień ID urządzeń:

»»w 13. linii: firePlaceID = 50 zmień ID na Switcha, która wyłącza/wyłącza kominek,

»»w 15. linii: rgbwStairsID = 100 zamień ID na RGBW Controller pod schodami,

»»w 17. linii: rgbwSofa = 150 zamień ID na RGBW Controller pod kanapą

•Dostosuj dodatkowe ustawienia:

»»w 19. linii: rgbwStairsDuration = 5 ustaw czas podświetlenia schodów (w minutach),

»»w 21. linii: rgbwSofaProgram = 1 wybierz program RGBW Controllera, który będzie uruchamiał się pod kanapą,

•Dostosuj ustawienia systemu audio:

»»w 23. linii: soundSystemVdID = 200 podaj ID urządzenia wirtualnego, które steruje systemem audio,

»»w 25. linii: soundSystemOnButton = 1 podaj ID przycisku z urządzenia wirtualnego, który włącza system audio,

»»w 27. linii: soundSystemOffButton = 2 podaj ID przycisku z urządzenia wirtualnego, który wyłącza system audio,

»»w 29. linii: soundSystemPlayButton = 3 podaj ID przycisku z urządzenia wirtualnego, który wznawia odtwarzanie audio,

»»w 31. lini: soundSystemStopButton = 5 podaj ID przycisku z urządzenia wirtualnego, który zatrzymuje odtwarzanie audio.

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback