FIBARO Choice

Created At

Oct 27, 2017

Last Update

Dec 14, 2018

Platforms

HC 2

Views

9163

Download

149

——————————————————————————————————————————————————————

 

Current Version: 1.15

 

—————————————————————————PL———————————————————————————

 

Własny czujnik LookO2 można zakupić pod adresem: http://sklep.looko2.com

 

FUNKCJE

---------------

Urzadzenie wirtualne prezentuje jakość powietrza z określonego czujnika LookO2.

Jakość prezentowana jest wizualnie, zapisywana do zmiennej globalnej oraz po

przekroczeniu zdefiniowanego progu - w formie powiadomienia na określonym urządzeniu mobilnym

 

 

INSTALACJA

---------------

- Zaimportuj urządzenie wirtualne

- Utwórz zmienną globalną dedykowaną dla urządzenia np. IndeksJakosciPow01

- Dodaj niezbędne ikony i odczytaj ich ID, ikonę podstawową ustaw poprzez opcję zmień ikonę urządzenia (icon_air-xx.png)

- Uzyskaj token dostępowy od producenta urządzenia: [email protected]

 

 

KONFIGURACJA 

---------------

Wprowadź niezbędne parametry dla poszczególnych zmiennych w sekcji konfiguracja umieszczonej w kodzie urządzenia wirtualnego.

 

Konfiguracja w kodzie VD:

 

- parametr deviceID = "xxx";                      -- ID czujnika Looko2

- parametr token = "xxx";                           -- token dostepu generowany przes support Looko2

- parametr apiURL = "api.looko2.com";     -- adres udostępnianego API

- parametr frequency = 15;                         -- czestotliwosc odswiezania danych z serwera (min)

 

- parametr PM1norma = 20;                    -- dopuszczalne dobowe stezenie PM1 µg/m3

- parametr PM25norma = 25;                  -- dopuszczalne dobowe stezenie PM2.5 µg/m3

- parametr PM10norma = 50;                  -- dopuszczalne dobowe stezenie PM10 µg/m3

 

--konfiguracja powiadomien

- prametr global = 1;                                -- wykorzystanie zmiennej globalnej (0-nie, 1-tak)

- prametr globalNAME = 'IndeksJakosciPow01';    -- nazwa zmiennej globalnej (unikalna dla każdego urządzenia / czujnika)

- parametr pushActiv = 1;                        -- powiadomienia PUSH (0-nie, 1-tak) wymagana zm. global

- parametr pushIJPlevel = 5;                   -- prog IJP od ktorego wysylac powiadomienia PUSH

- parametr pushTimeSTART = 6;             -- godzina od ktorej mozna wysylac PUSH

- parametr pushTimeSTOP = 22;            -- godzina do ktorej mozna wysylac PUSH

- parametr mDevices = {34,95};              -- ID urzadzen dla powiadomien Push

 

--konfiguracja ikon (ID)

- parametr iconBDB = 1004;                  -- ID ikony bardzo dobrej jakości (icon_air-00.png)

- parametr iconDB = 1005;                    -- ID ikony dobrej jakości (icon_air-01.png)

- parametr iconUM = 1006;                    -- ID ikony umiarkowanej jakości (icon_air-03.png)

- parametr iconDST = 1007                   -- ID ikony dostatecznej jakości (icon_air-05.png)

- parametr iconZL = 1008;                     -- ID ikony złej jakości (icon_air-07.png)

- parametr iconBZL = 1009;                  -- ID ikony bardzo złej jakości (icon_air-10.png)

- parametr iconWAIT = 1010;                -- ID ikony oczekiwania na dane (icon_air-xx.png)

 

 

 

——————————————————————————ENG——————————————————————————

 

You can buy your own LookO2 Air Quality sensor at http://looko2.com

 

 

What it does:

---------------

Virtual devices shows air quality (dust) from selected LookO2 sensor.

Air quality is presented using graphic icons. It is saved as global variable too. After exceeding selected by user threshold it can be presented on mobile device as well.

 

Installation:

---------------

- Import virtual device.

- Create global variable for device (for ex. AirQualityIndex01)

- Add necessary icons and read their IDs. Default icon must be set using Change device icon setting (icon_air-xx.png)

- Request access token from LookO2 team : [email protected]

 

Configuration:

---------------

Fill in necessary settings for each variable in virtual device's code.

 

Configuration settings in VD code:

 

- parametr deviceID = "xxx";                     -- ID of selected LookO2 sensor

- paramter token = "xxx";                          -- acces token provided by LookO2 team 

- parametr apiURL = "api.looko2.com";    --address of LookO2 API

- parametr frequency = 15;                        -- frequency of pulling data from server (min)

- parametr PM1norma = 20;                      -- allowed daily (24hrs) concentration of PM1 ug/m3

- parametr PM25norma = 20;                    -- allowed daily (24hrs) concentration of PM2.5 ug/m3

- parametr PM10norma = 20;                    -- allowed daily (24hrs) concentration of PM10 ug/m3

 

-- configuration of notification

- parametr gobal = 1;                                -- usage of global setting (0-no, 1-yes)

- parametr globalNAME= 'IndeksJakosciPow01';   -- name of global variable setting  unique for each device/sensor)

- parametr pushActiv = 1;                         -- PUSH notifications (0-no, 1-yes). Requires global variable.

- parametr pushIJPlevel = 5;                     -- threshold level. When breached will start  sending notifications via PUSH

- parametr pushTimeSTART = 6;               -- defines starting hour when PUSH notifications can happen

- parametr pushTimeSTOP = 22;              -- defines end hour when PUSH notifications cannot be sent anymore

- parametr mDevices = {34,95};                -- ID of devices for PUSH notifications

 

- icon configuration (ID)

- parametr iconDBD = 1004             -- ID of very good air quality icon (icon_air-00.png)

- parametr iconDBD = 1005             -- ID of good air quality icon (icon_air-01.png)

- parametr iconDBD = 1006             -- ID of average air quality icon (icon_air-03.png)

- parametr iconDBD = 1007             -- ID of poor air quality icon (icon_air-05.png)

- parametr iconDBD = 1008             -- ID of bad air quality icon (icon_air-07.png)

- parametr iconDBD = 1009             -- ID of very bad air quality icon (icon_air-10.png)

- parametr iconDBD = 1010             -- ID of awaiting data icon (icon_air-xx.png)

14 Comments,  Want to add comment please login
F1be5d2ea70f741adf8a7272b353c2aa

QuickApp dla HC3 został prawie 3 tygodnie temu wysłany na Marketplace. Nie jest widoczny gdyż czeka ciągle na weryfikację zespołu Fibaro. Także czekamy cierpliwie.

F1be5d2ea70f741adf8a7272b353c2aa

Witam, pracuję nad wersją dla HC3, napiszę gdy będzie opublikowana.

053b1983380e28ff97d425ba0a4f0bed

Niestety na ten moment nie posiadam ani HC3 ani też odpowiedniej ilości wolnego czasu ;( Oczywiście jeśli coś się w tej kwestii zmieni to informacja pojawi się również tutaj.

0decca13283440799996dc1f20582cb7

Kiedy pojawi się wersja Quick App pod HC 3?

992f6f5c7127309ea0e84253157922b2

Przydała by się wersja pod HC 3:)

© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback