Created At

Oct 23, 2019

Last Update

Oct 25, 2019

Platforms

HC 2

Views

3234

Download

126

Type Scene

 Prerequisites

•FIBARO Home Center 2

•FIBARO Walli Switch

•FIBARO The Button

•FIBARO RGBW Controllers

•FIBARO Dimmers

•Sound system (e.g. Yamaha Amplituner) controlled with a Virtual Device

•Disco ball

Steps

Creating ‘Party’ scene

•Connect to FIBARO Home Center web interface

•Navigate to ’Scenes’

•Choose ’Add scene in LUA’

•In the General tab, name the scene, i.e. Party.

•Paste the code from the attachment to the edit box in the Advanced tab:

party.lua

•Change triggering settings:

»»under %%events replace 1000 in 1000 CentralSceneEvent trigger with the ID of the Walli Switch.

•Configure the devices and their parameters:

»»in the 10th line: local dimmerIds = {10, 15} replace IDs of the dimmers,

»»in the 12th line: local dimmLevel = 20 set the desired light level,

»»in the 14th line: local discoID = 50 set the ID of the device which controls the disco ball,

»»in the 16th line: local rgbwIds = {30, 35, 40} set IDs of your RGBW Controllers,

»»in the 18th line: local rgbwProgram = 3 set the ID of RGBW program.

 

•Adjust sound system settings:

»»in the 20th line: local soundSystemVdID = 200 set the ID of the Virtual Device that integrates the sound system,

»»in the 22nd line: local soundSystemOnButton = 1 set the Virtual Device button ID that turns the sound system on,

»»in the 24th line: local soundSystemPlayButton = 3 set the Virtual Device button ID that starts the music.

•Enable scene activation for triple click on Walli Switch (Parameter 40).

•Congratulations! The first part is done. Triple-clicking Walli 1st button will now activate the scene which will dim the lights, turn on color LEDs, play the music.

 

Creating ‘Sleeping Neighbour’ scene

•Create another Lua scene.

•Paste the code for the second scene to the edit box in the Advanced tab:

sleeping_neighbour.lua

•Change triggering settings:

»»under %%events replace 1200 in CentralSceneEvent 1 Pressed1 trigger with the ID of The Button.

•Configure the devices and their parameters in the second scene:

»»in the 10th line: local dimmerIds = {10, 15} set IDs of the dimmers,

»»in the 12th line: local discoID = 50 set the ID of the device which controls the disco ball,

»»in the 14th line: local rgbwIds = {30, 35, 40} set IDs of your RGBW Controllers,

»»in the 16th line: local soundSystemVdID = 200 set the ID of the Virtual Device that integrates the sound system,

»»in the 18th line: local soundSystemStopButton = 5 set the Virtual Device button ID that turns off the sound system.

•Now, in case of any disturbances, a single press of FIBARO The Button will stop the party.

 

--------------------------------------------

Wymagania początkowe

•Centrala FIBARO Home Center 2

•FIBARO Walli Switch

•FIBARO The Button

•Urządzenia FIBARO RGBW Controller

•Urządzenia FIBARO Dimmer 2

•System audio (np. Yamaha Amplituner) sterowany za pomocą Urządzenia Wirtualnego

•Kula dyskotekowa

 

Kroki konfiguracji

Tworzenie sceny „Impreza”

• Połącz się z interfejsem zarządzania FIBARO Home Center

• Przejdź do zakładki „Sceny”

•Wybierz opcję „Dodaj scenę opartą o język lua”

•Będąc w zakładce “Ogólne” ustaw nazwę sceny na np. „Wakacje” i ustaw parametr „Uruchomienie sceny” na „Manualnie”.

•Wklej załączony kod w polu edycji w zakładce „Zaawansowane” – party.lua

•Dostosuj ustawienia wyzwalania sceny:

»»w sekcji %%events zamiast 1000 w wierszu 1000 CentralSceneEvent wstaw ID urządzenia Walli Switch.

•W kodzie zmień identyfikatory urządzeń (może być ich więcej niż jedno, wtedy ID urządzeń oddzielamy przecinkami, np. {87, 88}) i ich parametry:

»»w 10. linii: dimmerIds = {10, 15} na ID dimmerów,

»»w 12. linii: dimmLevel = 20 na wybrany poziom jasności,

»»w14. linii: discoID = 50 na ID urządzenia, które steruje kulą dyskotekową,

»»w 16. linii: rgbwIds = {30, 35, 40} na ID urządzeń RGBW Controller,

»»w 18. linii: rgbwProgram = 3 na wybrany program świetlny RGBW

•Dostosuj ustawienia systemu audio:

»»w 20. linii: soundSystemVdID = 200 podaj ID urządzenia wirtualnego, które steruje systemem audio,

»»w 22. linii: soundSystemOnButton = 1 podaj ID przycisku z urządzenia wirtualnego, który włącza system audio,

»»w 24. linii: soundSystemPlayButton = 3 podaj ID przycisku z urządzenia wirtualnego, który wznawia odtwarzanie audio.

•Pamiętaj aby aktywować wysyłanie scen po trójkrotnym naciśnięciu 1. przycisku na urządzeniu Walli Switch (Parametr 40).

•Gratulacje! Pierwsza część sceny jest już gotowa. Potrójne kliknięcie 1. przycisku Walli Switch aktywuje scenę, która przygasi światła, włączy kolorowe oświetlenie LED, i wznowi odtwarzanie muzyk

Tworzenie sceny „Śpiący sąsiad”

•Stwórz kolejną scenę Lua.

•Wklej załączony kod w polu edycji w zakładce „Zaawansowane”:

sleeping_neighbour.lua

•Dostosuj ustawienia wywołujące scenę:

»»w sekcji %%events zastąp 1200 w wierszu CentralSceneEvent 1 Pressed1 na ID Buttona, którym chcesz przerywać scenę „Impreza”.

•Skonfiguruj urządzenia i ich ustawienia:

»»w 10. linii: dimmerIds = {10, 15} ustaw ID dimmerów,

»»w 12. linii: discoID = 50 na ID urządzenia, które steruje kulą dyskotekową,

»»w 14. linii: rgbwIds = {30, 35, 40} ustaw ID urządzeń RGBW Controller,

»»w 16. linii: soundSystemVdID = 200 podaj ID urządzenia wirtualnego, które steruje systemem audio,

»»w 18. linii: soundSystemStopButton = 5 podaj ID przycisku z urządzenia wirtualnego, który wyłącza system audio,

•Gotowe! Możesz teraz przerwać scenę „Impreza” w dowolnym momencie naciskając raz na FIBARO The Button.

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback