Created At

Oct 17, 2018

Last Update

Jan 25, 2022

Platforms

HC 2

Views

590

Download

11

 

—————————————————————————PL———————————————————————————

 

FUNKCJE

---------------
- Zmiana wydajności wentylatorów (zmiana poziomu wentylacji w zakresie od 0 do 4),
- Wyłączenie i załączenie wentylatora nawiewu,
- Załączenie wietrzenia (maksymalna wydajnosć wentylatorów przez 15 minut),
- Załączenie i wyłączenie odzysku ciepła (zmiana stanu bypassu),

- Sygnalizacja stanu filtrów,

- Sygnalizacja stanów alarmowych.

 

WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI Z SERII

---------------

- PRO-VENT MISTRAL PRO,

- PRO-VENT MISTRAL SLIM
* urządzenie musi być zamówione ze sterownikiem RC6 SMART HOME.

 

INSTALACJA

---------------

- Podłączenie modułu RGBW Controller do centrali wentylacyjnej,

- Konfiguracja modułu RGBW Controller w interfejsie FIBARO,

- Import urządzenia wirtualnego „Rekuperator_Mistral.vfib”, 

- Konfiguracja ikon i parametrów urządzenia wirtualnego,

- Opcjonalnie: zaprogramowanie własnych scen.

 

Do pobrania jest pełna instrukcja instalacji wraz ze zrzutami ekranu.

 

 

 

—————————————————————————ENG——————————————————————————

 

FUNCTIONS

---------------
- Changing the efficiency of the fans (changing the ventilation level in the range from 0 to 4),
- Switching off and switching on the supply air fan,
- Switching on ventilation (maximum fan capacity for 15 minutes),
- Activation and deactivation of heat recovery (change of bypass state),

- Filter status indication,

- Signaling of alarm states.

 

COOPERATION WITH EQUIPMENT

---------------

- PRO-VENT MISTRAL PRO,

- PRO-VENT MISTRAL SLIM
* the device must be ordered with the RC6 SMART HOME controller.

 

INSTALLATION

---------------

- Connecting the RGBW Controller module to the ventilation unit,

- Configuration of the RGBW Controller module in the FIBARO interface,

- Import of "Rekuperator_Mistral.vfib"virtual device

- Configuration of icons and parameters of the virtual device,

- Optional: programming your own scenes

 

Full installation instructions along with screen shots are available for download.

 

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback