Created At

Oct 16, 2023

Last Update

Feb 19, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

380

Download

9

Type Quick App

Version/wersja 1.0 (2024.02.15)

PL: Integracja rekuperatorów Frapol Onyx z centralami Home Center serii 3 z wykorzystaniem protokołu Modbus.
EN: Frapol Onyx heat recovery ventilation integration with Home Center 3 series hubs, via the Modbus protocol. 

⬇️ Scroll down for English ⬇️

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zablokowanej do używania na pojedynczej centralce Home Center o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 499pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501.

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrale Nice Yubii Home i zgodne
 • Oprogramowanie centrali FIBARO/Nice: 5.120 lub nowsze
 • Rekuperator Frapol Onyx (models: Compact. Pride, Sky, Passiv, Premium) z wersją  oprogramowania S003.96 wydaną w październiku 2023, lub nowszą.
 • Sprzętowa bramka Modbus RTU-TCP Gateway (należy kupić i zainstalować samodzielnie)

więcej o urządzeniach Frapol na:
https://www.frapol.com.pl/produkty/158/Rekuperatory-OnyX  

Jak to działa

Rozwiązanie bazuje na protokole Modbus TCP i komunikuje się z rekuperatorami Frapol ONYX za pośrednictwem dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP. Rekuperatory Frapol ONYX obsługują protokół Modbus tylko w wersji RTU, poprzez port szeregowy RS485 (połączenie kablem 2-żyłowym).

Integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com), 
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Powinna zadziałać również z innymi bramkami o tej samej funkcjonalności.

Integracja rekuperacji Frapol ONYX jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.

Obsługiwane funkcje

 • Aktywacja trybów użytkownika (1-4)
 • Aktywacja trybu Wietrzenie, Nieobecność, Party i Zatrzymanie
 • Zmiana trybu pracy bypass-u (auto, odzysk ciepła włączony i wyłączony)
 • Sterowanie czasem trybu przewietrzania 
 • Informacje o pracy wentylatorów nawiewu i wywiewu
 • Temperatury nawiewu, wywiewu czerpni i wyrzutni
 • Informacja o temperaturze zadanej i trybie pracy grzanie/chłodzenie
 • Aktualny stan bypass-u
 • Informacje o alarmach i ostrzeżeniach

Wszystkie dostępne nastawy mogą być ustawiane ręcznie lub automatycznie w scenach blokowych

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • Plik fqax Frapol ONYX Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa (PL, ENG)
 • Instrukcja konfiguracji bramek Modbus marki PUSR (ENG)
 • Instrukcje uaktualniania oprogramowania rekuperatorów Frapol ONYX (PL)
 • Ikona dla ostrzeżeń o błędach (2 pliki dla stanu ON i OFF)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center przez panel administratora (przez przeglądarkę WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.

ENGLISH VERSION

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 100 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 123 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501  

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite 
 • Nice Yubii Home and compatible
 • FIBARO/Nice firmware version: 5.120, or newer
 • Frapol Onyx heat recovery device (models: Compact. Pride, Sky, Passiv, Premium) with firmware version S003.96 released at Oct. 2023, or newer.
 • Modbus RTU-TCP gateway (you need to buy and install it yourself)

more about Frapol at: https://www.frapol.com.pl/produkty/158/Rekuperatory-OnyX 

How it works

The solution is based on Modbus TCP communication protocol and connects Frapol ONYX devices via a Modbus RTU-TCP gateway (hardware converter). Frapol ONYX devices support only Modbus RTU (via RS485 port, 2-wires connection) only.

Following Modbus RTU-TCP gateways were tested and works fine:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com)
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Other gateways with same functions shall also work.

Frapol ONYX heat recovery integration is available as a developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version.

Supported functions

 • Activates user modes (1-4)
 • Activates Airling, Away, Party and Stop modes
 • Set bypass mode (auto, heat recovery on and off)
 • Set timer for airling mode 
 • Monitors the in- and out- fan speed
 • Monitors temperatures (outside, exhaust, supply, return) 
 • Monitors setpoint for room temperature and heating/cooling state
 • Monitors work mode and bypass state
 • Displays alarms and warnings

All the activation/settings can be done manually or via block scenes.

More information about available options and configuration of all devices can be found in the document available for download below.

Attached ZIP file for download

 • fqax Frapol ONYX Modbus DEMO QuickApp file 
 • QuickApp installation and configuration guide (PL, ENG)
 • PUSR gateway configuration guide (ENG)
 • Frapol Onyx firmware update guide (PL)
 • Warning icon (2 files for ON and OFF state)

The QuickApp is a demo version that works for 7 days after installing, with limit for 2024 year only.
Fqax file shall be imported to your Home Center at administration panel (access via Web browser): menu Settings, section Devices, button Add, tab Other Device, command Upload File.

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback