Created At

Jul 03, 2019

Last Update

Jul 04, 2019

Platforms

HC 2

Views

1439

Download

108

Type Scene

Prerequisites

• FIBARO Home Center 2

• FIBARO Flood Sensor

• Solenoid valve (with FIBARO Switch)

 

Steps

Creating ’Safety’ scene

•Connect to FIBARO Home Center web interface

•Navigate to ’Scenes’

•Choose ’Add scene in LUA’

•Using General tab name the scene i.e. Safety.

•Paste code from attachment to edit box in the Advanced tab – Safety.lua

•Change devices IDs:

»»floodIds = {112, 116} with the IDs of the Flood Sensors that will detect the leakage

»»Under %% properties in separate lines write the same IDs as in floodIds as such: ID value

»»valvesIds = {222, 223} with the IDs of the devices that control the valves

•If the valves are Normally Closed change valveNO = true to false, leave true if the valves are Normally Open.

•Change definedNotificationId = 219 with the ID of the Defined Notification you want to send as email or push notification.

•Change userIdForEmailNotification = 2 with the ID of the user that will receive email notification.

•If you want to disable push notification, change usePushNotifications = true to false or leave true otherwise.

•Change phoneIdForPush = 5 with the ID of the mobile device that will receive push notification.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wymagania początkowe

•FIBARO Home Center 2

•FIBARO Flood Sensor

•Elektrozawór (z FIBARO Single Switchem)

 

Kroki konfiguracji

Tworzenie sceny „Ochrona”

•Połącz się z interfejsem zarządzania FIBARO Home Center.

•Przejdź do zakładki „Sceny”.

•Wybierz opcję „Dodaj scenę opartą o język Lua”.

•Będąc w zakładce “Ogólne” ustaw nazwę sceny na np. „Ochrona”.

•Wklej załączony kod w polu edycji w zakładce „Zaawansowane” – Safety.lua

W kodzie zmień identyfikatory urządzeń:

»»floodIds = {112, 116} na ID Flood Sensorów, które mogą wykryć wyciek

»»Pod %% properties wpisz w osobnych liniach te same ID co w zmiennej floodIds w następujący sposób: ID value

»»valvesIds = {222, 223} na ID urządzeń, które sterują zaworami

•Jeśli zawory są Normalnie Zamknięte, zmień valveNO = true na false; zostaw true jeśli zawory są Normalnie Otwarte.

•Zmień definedNotificationId = 219 na ID zdefiniowanego wcześniej Powiadomienia (Panele -> Panel Powiadomień), która zostanie wysłana jako e-mail lub notyfikacja push.

•Zmień userIdForEmailNotification = 2 na ID użytkownika, który ma otrzymać powiadomienie e-mail.

•Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia push, zmień usePushNotifications = true na false, zostaw true jeśli ma być wysyłane.

•Zmień phoneIdForPush = 5 na ID urządzenia mobilnego, które ma otrzymać notyfikację push.

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments