Created At

Feb 17, 2024

Last Update

Feb 19, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

159

Download

9

Type Quick App

Version/wersja 1.0 (2024.01.31)

PL: Integracja rekuperatorów serii Drafton PRO z centralami Home Center serii 3, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

ENG: Drafton PRO heat recovery ventilation integration with Home Center 3 series hubs, via the Modbus protocol.

⬇️ Scroll down for English ⬇️

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zablokowanej do używania na pojedynczej centralce Home Center o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 499pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501.

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3
 • Centrala FIBARO Home Center 3 Lite
 • Centrala Nice Yubii Home (PRO) i zgodne
 • Oprogramowanie centrali FIBARO/Nice: 5.120 lub nowsze
 • Rekuperator Drafton PRO (lub zgodny Brink Flair) z wersją  oprogramowania S2.01.22 lub nowszą
 • Sprzętowa bramka Modbus RTU-TCP Gateway (należy kupić i zainstalować samodzielnie)

UWAGA: podłączenie sterownika ściennego Drafton/Brink Air Controll blokuje możliwość sterowania urządzeniem przez protokół Modbus i publikowany tu QuickApp.

Katalog produktów Drafton PRO: 
https://www.ventermo.pl/images/do_pobrania/charakterystyka-drafton.pdf

Jak to działa

Rozwiązanie bazuje na protokole Modbus TCP i komunikuje się z integrowanym urządzeniem za pośrednictwem dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP. Rekuperatory Drafton PRO obsługują protokół Modbus tylko w wersji RTU, poprzez port szeregowy RS485 (połączenie kablem 2-żyłowym).

Integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com), 
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Powinna zadziałać również z innymi bramkami o tej samej funkcjonalności.

Integracja rekuperacji Drafton PRO jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a, oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.

Obsługiwane funkcje

 • Dane temperatury i wilgotność na wentylatorze wyrzutni i nawiewu
 • Dane przepływu powietrza na wentylatorze wyrzutni i nawiewu
 • Temperatura czerpni (temperatura zewnętrzna)
 • Temperatura wywiewu (temperatura wewnętrzna, tylko dla modeli Drafton Pro 450 i 600)
 • Odczyt trybu pracy (załączony bieg 0-3, tryb Standby)
 • Odczyt bieżącego stanu bypass-a
 • Ustawianie trybu pracy (bieg 0-3): Holiday/away, LOW, NORMAL, HIGH
 • Ustawienie trybu pracy bypass-a (ON/OFF/AUTO)
 • Możliwość czasowego włączenia biegu 3 w zakresie 1-60min (przewietrzanie, kontrolowane przez centralkę Home Center)
 • Informacja o godzinach pracy filtra i o konieczności wymiany filtra
 • Informacja o błędach: kod i opis (dla wersji rekuperatora S3.01.02 (basic PCB) lub S2.02.05 (Plus PCB) i nowszych)

Wszystkie dostępne nastawy mogą być ustawiane ręcznie lub automatycznie w scenach blokowych.

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • Plik fqax Drafton PRO Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa (PL, ENG)
 • Instrukcja konfiguracji bramek Modbus marki PUSR (ENG)
 • Ikona dla ostrzeżeń o błędach (2 pliki dla stanu ON i OFF)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center przez panel administratora (przez przeglądarkę WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.
UWAGA: W momencie instalacji QuickApp-a centralka HomeCenter musi być zarejestrowanych na koncie FibaroID właściciela i musi mieć łączność z internetem (to ogólny wymóg na instalację szyfrowanych QuickApp-ów).

ENGLISH VERSION

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 100 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 123 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501  

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3
 • FIBARO Home Center 3 Lite 
 • Nice Yubii Home and compatible
 • FIBARO/Nice firmware version: 5.120, or newer
 • Drafton PRO HRV (or compatible Brink Flair HRV) device with firmware S2.01.22 or newer.
 • Modbus RTU-TCP gateway (you need to buy and install it yourself)

NOTE: connecting the Drafton/Brink Air Controll wall controller blocks the ability to control the device via the Modbus protocol and by the QuickApp published here.

Drafton PRO catalogue (PL):
https://www.ventermo.pl/images/do_pobrania/charakterystyka-drafton.pdf 

How it works

The solution is based on Modbus TCP communication protocol and connects Drafton PRO devices via a Modbus RTU-TCP gateway (hardware converter). Drafton PRO devices support only Modbus RTU (via RS485 port, 2-wires connection) only.

Following Modbus RTU-TCP gateways were tested and works fine:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com)
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Other gateways with same functions shall also work.

Drafton PRO heat recovery integration is available as developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version.

Supported functions

 • Monitors temperature humidity and air flow at exhaust and supply fan
 • Monitors outdoor air temperature
 • Monitors return (dwelling) temperature (only for Drafton PRO 450 and 600)
 • Monitors actual operating mode info (Speed 0-3, Standby)
 • Monitors actual bypass state
 • Setting the operating mode (speed 0-3: Holiday/away, LOW, NORMAL, HIGH)
 • Setting the bypass (heat recovery) mode (ON/OFF/AUTO)
 • Possibility of temporarily switching on speed 3 (HIGH) in the range of 1-60 minutes (ventilation mode controlled by the Home Center unit)
 • Information about filter operating hours and the need to replacement
 • Displays alarms and warnings: code and description (for device firmware S3.01.02 (basic PCB) or S2.02.05 (Plus PCB) and newer)

All the activation/settings can be done manually or via block scenes.