Created At

Nov 20, 2023

Last Update

May 20, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

586

Download

27

Type Quick App

Version/wersja 1.0 (2024.01.03)

ENG: Daikin Altherma heat pumps integration with Yubii and Home Center 3 series hubs, via the Modbus protocol.
PL: Integracja pomp ciepła Daikin Altherma z centralami Yubii oraz Home Center serii 3, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

⬇️ Przewiń w dół do opisu po Polsku ⬇️

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single Yubii or FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 100 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 123 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501
More at www.hdev.pl/en 

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3 / Lite
 • Nice Yubii Home (PRO) and compatible
 • FIBARO/Nice firmware version: 5.120, or newer
 • Daikin Altherma Heat Pumps
 • Daikin Control box DCOM-LT/MB lub  DCOM-LT/IO communication module with RS485/Modbus port
 • Modbus RTU-TCP gateway (you need to buy and install it yourself)

More about Daikin Control Box:
https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/DCOM-LT/MB.html  

Functions for Daikin Altherma integration

 • Control work mode (heating/cooling/auto/off)
 • Monitor heat pump state (Compressor run, Circulation pump, 3-way valve, disinfection)
 • Control main (room) temperature setpoint, both for heating and cooling mode
 • Control setpoints for cold and warm water
 • Monitor hot and cold water temperatures and water flow factor
 • Control DHW activity and DHW temperature setpoint
 • Monitor DHW temperature
 • Monitor outside and room temperature
 • Control Silent mode
 • Support for weather-automation operation mode (without automatic setting of heating and cooling water setpoints)
 • Support for heat pumps without cooling mode (cooling options are automatically hidden)
 • Displays alarms and warnings

 All temperature (setpoints) settings are implemented by thermostat-type slave devices, can be set manually or automatically in scenes, profiles or via weekly schedules defined in climate zones.

How it works

The solution is based on Modbus TCP communication protocol and connects Daikin Altherma devices via a Modbus RTU-TCP gateway (hardware converter). Daikin Altherma heat pumps support only Modbus RTU (via RS485 port, 2-wires connection) available via the optional Control Box DCOM-LT/MB or DCOM-LT/IO, which must be installed with the heat pump installer.

Following Modbus RTU-TCP gateways were tested and works fine:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com)
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Other gateways with same functions shall also work.

Daikin Altherma heat pump integration is available as developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version.

More information about available options and configuration of all devices can be found in the document available for download below.

Attached ZIP file for download

 • fqax Daikin Altherma Modbus DEMO QuickApp file 
 • QuickApp installation and configuration guide (PL, ENG)
 • PUSR gateway configuration guide (ENG)
 • Warning icon (2 files for ON and OFF state)

 The QuickApp is a demo version that works for 7 days after installing, with limit for 2024 year only.
Fqax file shall be imported to your Home Center at administration panel (access via Web browser): menu Settings, section Devices, button Add, tab Other Device, command Upload File.
NOTE: At the time of installation, the Yubii or Home Center controller must be registered on the owner's FibaroID account and must be connected to the Internet (this is a general requirement for the installation of encrypted QuickApps).

OPIS PO POLSKU

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zablokowanej do używania na pojedynczej centralce Yubii lub Home Center, o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 499pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501.
Więcej informacji na www.hdev.pl 

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3 / Lite
 • Centrale Nice Yubii Home (PRO) i zgodne
 • Oprogramowanie centrali FIBARO/Nice: 5.120 lub nowsze
 • Pompa ciepła serii Daikin Altherma
 • Moduł komunikacyjny ze złączem modbus Daikin Control box DCOM-LT/MB lub  DCOM-LT/IO 
 • Sprzętowa bramka Modbus RTU-TCP Gateway (należy kupić i zainstalować samodzielnie)

Więcej o urządzeniach Daikin Control Box:
https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/DCOM-LT/MB.html
 

Obsługiwane funkcje

 • Sterowanie trybem pracy (grzanie/chłodzenie/auto/off)
 • Monitorowanie stanu pompy (sprężarka, pompa obiegowa, zawór trójdrożny, dezynfekcja)
 • Sterowanie nastawami głównego termostatu pompy (dla grzania i chłodzenia)
 • Nastawy temperatury zadanej dla wody grzewczej i lodowej
 • Monitorowanie temperatury wody grzewczej i lodowej oraz przepływu wody
 • Sterowanie nastawami (temperaturą) i aktywnością grzania CWU
 • Monitorowanie aktualnej temperatury CWU
 • Informacja o temperaturze zewnętrznej i pokojowej
 • Przełączanie cichego/normalnego trybu pracy pompy
 • Obsługa pogodowego trybu pracy pompy (bez ingerencji w nastawy wody grzewczej i lodowej)
 • Obsługa pomp bez trybu chłodzenia (automatyczne ukrycie opcji związanych z chłodzeniem)
 • Informacje o alarmach i ostrzeżeniach

Nastawy temperatur realizowane są przez generowane urządzenia podrzędne typu termostat, mogą być ustawiane ręcznie lub automatycznie w scenach blokowych, profilach, mogą też być łączone z harmonogramami tygodniowymi w strefach klimatu.

 

Jak to działa

Rozwiązanie bazuje na protokole Modbus TCP i komunikuje się z integrowanym urządzeniem za pośrednictwem dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP. Pompy ciepła Daikin Altherma obsługują protokół Modbus tylko w wersji RTU, poprzez port szeregowy RS485 (połączenie kablem 2-żyłowym) dostępny w opcjonalny module Control Box DCOM-LT/MB lub  DCOM-LT/IO, który należy zainstalować z instalatorem pompy ciepła.

Integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:
 • PUSR: USR-DR302, USR-DR404 i USR-W610 (www.pusr.com), 
 • Waveshare: RS485 TO ETH (B), RS232/485/422 TO POE ETH (B) (www.waveshare.com/wiki)
 • Elfin: EE11A, EW11A (www.hi-flying.com)
Powinna zadziałać również z innymi bramkami o tej samej funkcjonalności.

Integracja pompy ciepła Daikin Altherma jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • Plik fqax Daikin Altherma Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa (PL, ENG)
 • Instrukcja konfiguracji bramek Modbus marki PUSR (ENG)
 • Ikona dla ostrzeżeń o błędach (2 pliki dla stanu ON i OFF)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center przez panel administratora (przez przeglądarkę WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.
UWAGA: W momencie instalacji centralka Yubii i Home Center musi być zarejestrowanych na koncie FibaroID właściciela i musi mieć łączność z internetem (to ogólny wymóg na instalację szyfrowanych QuickApp-ów).

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback