Created At

May 07, 2024

Last Update

May 22, 2024

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

479

Download

9

Type Quick App

Version/wersja 1.1 (2024.04.28)

ENG: Chint DTSU666 3-phase Energy Meter integration with Home Center 3 series and Yubii hubs, via the Modbus protocol.

PL: Integracja 3-fazowych liczników energii Chint DTSU666 z centralami Home Center serii 3 i centralami Yubii, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

⬇️ Przewiń w dół do wersji polskiej ⬇️

This integration is published in form of encrypted QuickApp device. File attached below is a trial (demo) version that runs for 7 days after installation, and is limited to 2024 year only.
The full version has no time limitation and is distributed as an encrypted QuickApp, released for single FIBARO Home Center hub with serial number provided by the buyer.

Cost of full version is 60 Euro without VAT tax (for EU companies with valid EU VAT ID we can use 0% VAT tax for others 23% VAT tax will be applied, so total is 74 Euro to pay).
Cost is per one FIBARO Home Center controller.
Please contact us if you need USD calculations. 
Payment option: bank wire transfer (SEPA/Swift), Paypal
Contact and more details: smarthome @ hdev.pl 
Seller and developer: Human Devices company, VAT EU: PL8942392501
More at www.hdev.pl/en 

Compatibility

 • FIBARO Home Center 3 (Lite), version: 5.150, or newer
 • Nice Yubii Home (PRO) and compatible, version: 5.150, or newer
 • Chint DTSU666 or DTSU666–CT Energy Meters
 • Modbus RTU-TCP gateway (you need to buy and install it yourself)

More about Chint meter: https://chintglobal.com/products/dtsu666-three-phase-din-rail-meter-8-1007 

NOTE: this integration does not support special –H version (DTSU666-H) of the meter, nor 1-phase DDSU666 model.

How it works

The solution is based on Modbus TCP communication protocol and connects Chint meter devices via a Modbus RTU-TCP gateway (hardware converter). Chint meters support only Modbus RTU (via RS485 port, 2-wires connection).

For Modbus RTU integration following gateways were tested and works fine:

Other gateways with same functions shall also work.

Chint meter integration is available as developer (multi-device) version implemented in the form of two QuickApps, and in a compact version in the form of a single QuickApp. The trial (demo) version is only available as the compact version. 

Functions and features

 • Monitors consumed and returned power per phase, and total power
 • Monitors voltage and current per each phase, and total current
 • Registers total energy for import and export 

QuickApp generates set of child-devices, for:

 • Total consumed energy [kWh]
 • Total returned energy [kWh]
 • Total power for consumption [W]
 • Total power for return [W]
 • Consumption power for each phase [W] (3x) 
 • Return power for each phase [W] (3x)
 • Voltage for each phase [V] (3x)

These child devices can be used in Energy panel configuration, and in scenes. 

More information about available options and configuration of all devices can be found in the document available for download below.

Attached ZIP file for download

 • fqax Chint Meter Modbus DEMO QuickApp file 
 • QuickApp installation and configuration guide
 • PUSR/Waveshare/Elfin gateway configuration guides (PL, ENG)
 • Modbus_Gateway_Finder.fqax QuickApp file – searches for PUSR, Waveshare and Elfin Modbus gateways in the local network.

The QuickApp is a demo version that works for 7 days after installing, with limit for 2024 year only.
Fqax file shall be imported to your Home Center / Yubii Home hub at administration panel (accessed via Web browser): menu Settings, section Devices, button Add, tab Other Device, command Upload File.
NOTE: At the time of QuickApp installation, the HomeCenter/Yubii Home hub must be registered on the owner's FibaroID account and must be connected to the Internet (this is a general requirement for the installation of encrypted QuickApps).

WERSJA POLSKA

Integracja ta jest publikowana w formie zaszyfrowanego urządzenia QuickApp. Załączone niżej pliki to wersja testowa, która działa przez 7 dni od instalacji, z ograniczeniem tylko na rok 2024.
Wersja pełna nie ma ograniczeń czasowych, jest dystrybuowana w postaci zablokowanej do używania na pojedynczej centralce Home Center o numerze seryjnym podanym przez nabywcę przy zakupie licencji.

Koszt pełnej wersji: 299pln z VAT (dla jednej centralki FIBARO Home Center)
Opcje płatności: przelew bankowy, Paypal
Kontakt i więcej szczegółów: smarthome @ hdev.pl
Sprzedawca i deweloper: firma Human Devices, NIP 8942392501
Więcej informacji na www.hdev.pl 

Kompatybilność

 • Centrala FIBARO Home Center 3 (Lite), z oprogramowaniem 5.150 lub nowszym
 • Centrala FIBARO Yubii Home (PRO) i zgodne, z oprogramowaniem 5.150 lub nowszym
 • Licznik energii Chint DDSU666 lub DDSU666-CT
 • Sprzętowa bramka Modbus RTU-TCP Gateway (należy kupić i zainstalować samodzielnie)

Więcej o liczniku na: https://chintglobal.com/products/dtsu666-three-phase-din-rail-meter-8-1007 

UWAGA: integracja NIE jest zgodna z licznikami w specjalnej wersji –H (DTSU666-H), ani z 1-fazowym licznikiem Chint DDSU666.

Jak to działa

Rozwiązanie bazuje na protokole Modbus TCP i komunikuje się z integrowanym urządzeniem za pośrednictwem dodatkowej bramki (konwertera sprzętowego) Modbus RTU-TCP. Liczniki Chint obsługują protokół Modbus tylko w wersji RTU, poprzez port szeregowy RS485 (połączenie kablem 2-żyłowym).

Dla Modbus RTU integracja była testowana i działa z następującymi bramkami:

Powinna zadziałać również z innymi bramkami o tej samej funkcjonalności.

Integracja licznika Chint jest dostępna w wersji kompaktowej w postaci pojedynczego QuickApp-a, oraz w wersji deweloperskiej zaimplementowanej w postaci dwóch QuickApp-ów. Wersja testowa udostępniana jest jedynie w wersji kompaktowej.

Obsługiwane funkcje

 • Monitorowanie pobieranej i zwracanej mocy dla każdej fazy i sumarycznie
 • Monitorowanie napięcia I prądu dla każdej fazy
 • Rejestracja całkowitej pobranej i oddanej energii 

QuickApp dodaje do system serię mierników - urządzeń podrzędnych (child devices) dla:

 • Całkowitej sumy energii pobranej [kWh]
 • Całkowitej sumy energii zwróconej [kWh]
 • Sumarycznej mocy pobierania [W]
 • Sumarycznej mocy zwracania [W]
 • Pobieranej mocy dla każdej fazy [W] (3x) 
 • Zwracanej mocy dla każdej fazy [W] (3x)
 • Napięcia dla każdej fazy [V] (3x)

Utworzone mierniki mogą być użyte w konfiguracji Panelu Energii w centralkach, a także w scenach scenach blokowych.

Więcej informacji o dostępnych opcjach i konfiguracji wszystkich urządzeń znajduje się w dokumencie udostępnionym do pobrania niżej.

Załączony plik ZIP do pobrania

 • plik fqax Chint Meter Modbus DEMO QuickApp (wersja testowa)
 • Instrukcja z opisem działania i konfiguracji QuickAppa
 • Instrukcja konfiguracji bramek Modbus marek PUSR, Waveshare i Elfin (PL i ENG)
 • QuickApp Modbus_Gateway_Finder.fqax – wyszukuje w sieci lokalnej podłączone bramki Modbus marek PUSR, Waveshare i Elfin (wersja angielska)

Udostępniany QuickApp jest kompaktową wersją demonstracyjną (testową). Działa przez 7 dni od momentu zainstalowania na centralce Home Center, z dodatkowym limitem na rok 2024.
Plik fqax należy wczytać do centrali Home Center / Yubii Home przez panel administratora (w przeglądarce WWW): menu Konfiguracja, sekcja Urządzenia, przycisk  Dodaj, zakładka Inne, polecenie Wgraj z pliku.
UWAGA: W momencie instalacji QuickApp-a centralka HomeCenter/Yubii Home musi być zarejestrowanych na koncie FibaroID właściciela i musi mieć łączność z internetem (to ogólny wymóg na instalację szyfrowanych QuickApp-ów).

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback