Created At

May 26, 2023

Last Update

May 26, 2023

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home Pro, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

572

Download

42

Type Quick App

Na bierząco liczy bilans energi.
Postanowiliśmy udostępnić ten QA tylko u nas na grupie.
 
QuickApp obsługuje język PL i EN
QuickApp powstał z myślą o proporcjonalnej regulacji mocy urządzenia zewnętrznego w zależności od aktualnego bilansu produkcji i zużycia energii.
Jest urządzeniemy typu przełącznik wielopoziomowy (multilevel switch), a więc może przyjmować wartości od 0 do 100%. Pozwala to na płynną regulację mocy urządzenia docelowego, np. bojlera elektrycznego czy ładowarki samochodowej.
Sposób przełożenia sygnału wyjściowego QuickApp z na sygnały sterujące urządzeniem docelowym wymagają osobnego zaplanowania. Mając nap regulator napięcia sterowany sygnałem 0-10V można użyć modułu Fibaro RGBW z odpowiednim adapterem PMW na 0-10V. Można użyć API urządzenia zewnętrznego lub odpowiednio dobierać np. biegi rekuperatora dla poszczególnych zakresów mocy.
KONFIGURACJA (ZMIENNE QUICKAPPA):
Consumption ID - ID miernika mocy zużywanej (konsumowanej)
Production ID - ID miernika mocy wytwarzanej (produkcji)
Control ID – (opcjonalny) ID dodatkowego urządzenia typu multivel switch, którego stan jest ustawiany na taką samą wartość jak wartość QiuckAppa
Start power (W) - (w watach) bilans powyżej którego rozpoczynamy obliczenia i załączanie QuickAppa. Wartość powinna być większa od 0, aby zachować pewien zapas i nie włączać dodatkowych odbiorników już przy 1 W nadwyżki produkcji nad zużyciem.
Max power (W) - (w watach) moc maksymalna odbiornika energy którym steruje QuickApp. Zakładamy że taką moc trzeba zapewnić jeżeli urządzenie jest włączone na 100%
Period (min) - (w minutach) – częstotliwość uaktualniania obliczeń i wartości QuickApp-a
REGUŁY:
QuickApp może działać w trybie ręcznym i automatycznym (tryb przełącza się przyciskami)
Tryb ręczny (manualny) pozwala na pełne sterowanie wartością QuickAppa przez ręczne włączanie, wyłączanie czy ustawianie wartości suwakiem. Ustawiona wartość jest zawsze ustawiana także na opcjonalny urządzeniu, którego ID podano w zmiennej Control ID.
Jeżeli Consumption ID lub Production ID nie zostały ustawione, QuickApp będzie działać tylko w trybie ręcznym.
W trybie Automatycznym QuickApp ignoruje wszelkie ręczne zmiany stanu (włącz/wyłącz/suwak wartości), swój stan oblicza I aktualizuje wyłącznie na podstawie obliczeń i wartości odczytywanych z mierników.
UWAGA:urządzenie zasilanie na podstawie obliczeń tego QuickAppa nie może być uwzględnione w używanym tu mierniku mocy zużywanej, nie może wpływać na bilans energii.

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments
© 2024. Nice-Polska Sp. z o.o.Privacy policyTerms & ConditionsFeedback