Created At

Nov 25, 2018

Last Update

Dec 05, 2018

Platforms

HC 2

Views

68

Download

1

Version/wersja 1.0.1 (2018.11.25)

Compatibility:

 • Fibaro Home Center 2 (only)
 • AERIS 350/450/550 Luxe VV series
 • AERIS NEXT series with OptionBox extension

Kompatybilność:

 • Centrala Fibaro Home Center 2
 • AERIS 350/450/550 serii Luxe VV 
 • AERIS NEXT z interfejsem OptionBox

Functions:

 • Full control of fan speed
 • Timer for high speed mode
 • Emergency stop and restart
 • Error warnings

Funkcje:

 • Pełna kontrola obrotów wentylatorów
 • Timer dla funkcji przewietrzania
 • Awaryjne zatrzymanie pracy
 • Powiadomienia o awariach

Limitations:

 • Virtual device and whole documentation is implemented and written in polish language only. Aeris Inteligence by Fibaro extension interface is distributed in Poland only.
 • Installation of hardware and software part is recommended for certified installers only. Installation of software part can be done by advanced Fibaro users.

Ograniczenia:

 • Urządzenie wirtualne oraz dokumentacja zostały przygotowane tylko w języku polskim. Interfejs sprzętowy Aeris Inteligence by Fibaro dla rekuperatorów Aeris jest dystrybuowany wyłącznie w Polsce.
 • Instalacja interfejsów sprzętowych powina być wykonana przez autoryzowanego instalatora rekuperacji lub certyfikowanego instalatora systemów Fibaro. Instalacja części programowej może być wykonana przez zaawansowanego użytkownika systemu Fibaro.

ZIP file for download:

 • vfib Virtual Device file to import to your Home Center
 • PNG icons (7pcs)
 • PDF manual (Polish)

Plik ZIP do pobrania:

 • Plik Urządzenia wirtualnego (vfib) do zaimportowania do centrali HC2
 • Pliki ikon PNG (7szt)
 • Instrukcja instalacji

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments