Created At

Sep 18, 2022

Last Update

Sep 19, 2022

Platforms

HC 3 Lite, Z-box Hub, Yubii Home, Venture WISE, HC 3

Views

497

Download

37

Type Quick App

Version/wersja 3.0.2 (2022.09.18)

Compatibility:

 • FIBARO HomeCenter 3
 • FIBARO HomeCenter 3 Lite
 • YUBII HOME
 • AERIS 350/450/550 Luxe VV series
 • AERIS NEXT series with OptionBox extension
 • ZHENDER HV systems (substitute of mentioned above AERIS models)

Note: For Fibaro HomeCenter and Yubii
Home firmware 5.120 or higher is required

Kompatybilność:

 • Centrala FIBARO HomeCenter 3
 • Centrala FIBARO HomeCenter 3 Lite
 • Centrala YUBII HOME
 • AERIS 350/450/550 serii Luxe VV 
 • AERIS NEXT z interfejsem OptionBox
 • Rekuperatory Zhender (odpowiedniki modeli AERIS)

Uwaga: dla central Fibaro wymagana jest aktualizacja oprogramowania do wersji 5.120 lub wyższej

Functions:

 • Full control of fan speed
 • Timer for high speed mode
 • Emergency stop and restart
 • Error warnings

Funkcje:

 • Pełna kontrola obrotów wentylatorów
 • Timer dla funkcji przewietrzania
 • Awaryjne zatrzymanie pracy
 • Powiadomienia o awariach

Limitations:

 • QuickApp and whole documentation is implemented and written in polish language only. Aeris Inteligence by Fibaro ver.3.0 hardware interface is distributed in Poland only.
 • Installation of hardware and software part is recommended for certified installers only. Installation of software part can be done by advanced FIBARO users.

Ograniczenia:

 • Urządzenie wirtualne oraz dokumentacja zostały przygotowane tylko w języku polskim. Interfejs sprzętowy Aeris Inteligence by Fibaro ver.3.0 dla rekuperatorów Aeris jest dystrybuowany wyłącznie w Polsce.
 • Instalacja interfejsów sprzętowych powina być wykonana przez autoryzowanego instalatora rekuperacji lub certyfikowanego instalatora systemów FIBARO. Instalacja części programowej może być wykonana przez zaawansowanego użytkownika systemu FIBARO.

ZIP file for download:

 • vfib Virtual Device file to import to your Home Center
 • PDF manual (Polish)

Plik ZIP do pobrania:

 • Plik Urządzenia wirtualnego (vfib) do zaimportowania do centrali HC2
 • Instrukcja instalacji

 

0 Comments,  Want to add comment please login
Load more comments